Zaposleni na šoli

Strokovni delavci na šoli:

  1. k : Iva Sajovic, Mojca Štritof                   TJA 1., 2. k : Klavdija Kovač
  2. k : Alenka Gobec
  3. k : Nevenka Grebenc                               TJA 3.k : Manca Lipoglavšek
  4. k : Franc Rakar
  5. k : Nadja Marn                                         TJA 4., 5.k : Nina Blagovič

OPB 1. skupina: Mojca Štritof

OPB 2. skupina: Vanja Kužnik

OPB 3. skupina: Meta Kmetič

OPB 4. skupina: Mateja Avbar

 

Tehnično osebje:

kuharica: Alojzija Makše

čistilka: Marjana Urbič

hišnika: Boštjan Gliha, Stane Avguštinčič

Dostopnost